Akupresura je založena na tezi, že v lidském organizmu musí fungovat rovnováha, respektive v rovnováze musí být hladina a tok životní energie (čchi), proudící takzvanými meridiány. Pokud rovnováha chybí nebo dojde k zablokování toku čchi, vede to ke zdravotním obtížím, dokonce může organizmus odpovědět nemocí. Akupresura se snaží o obnovení rovnováhy, případně o předcházení jejího narušení. Stlačováním určitých bodů na meridiánech (tam, kde vedou nejblíže kůži) lze údajně proudění energie regulovat – posilovat ji či rozptylovat. A tím by se měl u některých onemocnění zlepšit zdravotní stav pacienta. Obdobou akupresury je metoda šia-cu, při níž terapeuti používají tlak prstů, kombinovaný s tlakem dlaní a napínáním svalů.
Přichází i psychická úleva

Krátký pohled do čínské medicíny

Co jsou meridiány? Neviditelné dráhy, které si můžeme představit jako kanály, jimiž protéká energie. Odpovídající meridiány jsou na obou stranách těla a podél střední tělesné osy se nacházejí dvě nepárové energetické dráhy. Klíčových bodů, určených ke stlačování jsou stovky a pojí se s jednotlivými orgány a následně onemocněními a jejich léčbou.
Podle čínského lékařství se veškerá životní energie dělí na dva principy – jin (pasivní ženský) a jang (aktivní mužský). Každý meridián je posuzován jako jeden z těchto principů.
Akupresura by měla mít tonizující účinky na tělo, stlačováním určitých bodů má docházet ke zlepšení cirkulace krve, případně mízy. Někteří západní vědci jsou této metodě nakloněni, jiní ji považují za nesmyslnou a odporující biologickým poznatkům a zákonitostem.
Metoda šia-cu
Při určitých zdravotních obtížích lze akupresuru využít jako podpůrnou metodu při klasické léčbě – může přinést alespoň krátkodobý efekt třeba při bolesti zad, která se stala průvodním jevem naší doby.
Zřejmě bude záležet na každém z nás, zda se k akupresuře přiklonit, či nikoliv. Rozhodně nepoužívejte akupresuru na poraněných, oteklých, zanícených, anebo jinak citlivých místech těla. Vyhněte se jí i při horečce a silných bolestech, při úrazu a otřesu mozku.