Dnešní společnost je z velké většiny konzumní. V obchodech máme k dispozici mnoho výrobků všech možných značek a velikostí. Všechny výrobky, které si koupíme, se nám poté hromadí u nás v bytech, domech, zahradách, garážích, atd.. Je toto dobrý styl života? Mnoho lidí s tímto stylem života nesouhlasí, a proto si zvolilo alternativu, alternativu jménem minimalismus.
Pohled do interiéru pokoje, pohled na stůl
Minimalismus, jak už sám název napovídá, se snaží o co nejlepší využití prostoru a času ve vašem životě. Je založen na jednoduchých geometrických tvarech a zdůrazňuje základní složky místa a času. Pokouší se naprosto odepnout od vší pompéznosti. Avšak nic z tohoto neznamená, že by minimalisti (lidé praktikující a propagující minimalismus) trpěli nedostatkem, naopak, pořizují si věci, které si přejí a které chtějí, pouze je však využívají a uskladňují efektivně. To je také jedním z důvodů, proč se minimalismus stal tak moc populární.
Práce s časem a jeho organizace
Čas jsou peníze, to alespoň říká staré přísloví. Toto přísloví vyznává i sám minimalismus. Základním principem je naplánovat si čas tak, aby nám vyhovoval a my se mohli maximálně věnovat tomu, čemu chceme. Tohoto lze dosáhnout mnoha způsoby, ať už se jedná o stanovení každodenního plánu, či dodržování naplánovaných cyklů. Plánujte tedy svůj čas co nejefektivněji.
Domácnost
Využití místa v domácnosti je pro minimalismus klíčové. Minimalisti se snaží o co největší úsporu místa, a proto například skládají své oblečení tak, aby se ho do určité poličky vlezlo co nejvíce. Svůj dům či byt mají naprosto pod kontrolou, je zde čisto a uklizeno. Vše zde má své určené místo.
Interiér pokoje
Společenský a soukromý život
Minimalisti jsou přesní jako švýcarské hodinky, proto nikdy nikam nechodí pozdě, vše mají přece naplánované. Také většinou nebývají tolik pod tlakem a nezažívají tolik stresu. V soukromém a intimním životě se však chovají jako každý další člověk. Takže neváhejte a klidně si s nějakým minimalistou vyrazte.
Jak tedy přejít na minimalismus:
1.       Své činnosti si plánujte
2.       Využívejte svůj čas efektivně
3.       Využijte místo ve své domácnosti co nejlépe a uklízejte co nejčastěji
4.       Buďte přesní jako hodinky