Není pochyb o tom, že zkratky se i dnes hojně používají. Slouží ke zrychlení a zpřesnění především psané komunikace. Proto by měly být relativně jednoduché a snadno pochopitelné. Avšak ne vždy je to ten případ.

Často se stane, že člověk, který s daným oborem nepřijde do styku, nemá ani tušení, co znamenají. Zvláště proto, že jsou často odvozeny z anglického jazyka, který především starší generace příliš neovládá (i když výjimky se samozřejmě najdou).

hromadná e-mailová korespondence

Jako příklad si můžeme vzít z prostředí marketingu zkratky Praha SEO optimalizace a Praha PPC reklama. Co vlastně znamenají? A k čemu je nám to dobré?

Jak již bylo řečeno, jde o pojmy z oblasti marketingu a propagace. SEO je odvozeno z anglického Search Engine Optimalization, tedy optimalizace pro vyhledávače. Cílem je zde upravit internetovou stránku firmy tak, aby se při zadání určitého slova či výrazu do některého z internetových vyhledávčaů odkaz na ni objevil v seznamu výsledků na jednom z prvních míst.

Důvod pro to je jednoduchý: čím výše bude, tím pravděpodobnější je, že na ni hledající klikne a navštíví ji. A každý z těchto návštěvníků je potenciální zákazník. Čím více jich je, tím vyšší je pravděpodobnost, že si některý z nich něco koupí.

Na druhou stranu PPC má poněkud jiný cíl. I zde se jedná o anglický výraz, tentokrát jde o pay-per-cklick, tedy platba za kliknutí. V podstatě jde o internetové reklamy, kdy firma dostane peníze za každého člověka, který na ně klikne.

části on-line marketingu

Jedná se jednak o způsob, jak si firma může zvýšit zisk, a zároveň také návštěvnost svého webu, neboť tyto reklamy obvykle člověka po kliknutí přesměrují na domovskou stránku dané firmy. A jak již bylo zmíněno výše, vyšší návštěvnost znamená také vyšší zisky.

Je tedy vidět, že se jedná o veskrze užitečné nástroje. Není tedy divu, že jsou tak využívané. A to se nejspíš v dohledné době nijak nezmění.