Sociální služby zahrnují-sociální poradenství-/na bezplatné základní poradenství má nárok, podle zákona, každá osoba/, služby sociální péče a služby sociální prevence.
Podle ministryně práce a soc. věcí Michaely Marksové by měly změny v soc. službách ulehčovat život osobám, které soc. služby využívají i jejich poskytovatelům.
1. Navýší se příspěvek na péči lidem, kteří se starají o úplně závislé st.IV-z původních 13 200kč na 19 200kč.Tak bude možná péče v domácím prostředí.
starý muž na ulici
2. Rodičům s trojčaty nebo vícerčaty budou bezplatně pomáhat pečovatelky. Dosud mohlypomáhat jen s domácími prácemi, nyní se budou moci starat i o děti. Náklady na ně budou poskytovány ve formě účelové dotace.
3. Péče o nevyléčitelně nemocné v terminálním stadiu v zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním soc. prostředí bude konečně uznána oficiální službou a bude plně hrazena. Tím by se mohla zlepšit dostupnost hospicové péče pro všechny, kdo ji potřebují.
dítě bránící smyslům
4. Sociální služby budou financovány formou „mandatorních výdajů“. To jsou povinné prostředky, které ze zákona musí vláda vynaložit na soc. platby /důchody, nemocenské dávky, státní soc. podpora, platby státu do VZP, státní příspěvky do stavebního spoření a penzijního připojištění/.Výši těchto částek, při plánování rozpočtu, nelze již nijak změnit. Tím poskytovatelé soc. služeb získají větší jistotu při plánování provozu a poskytování služeb.
5. Upravují se povinnosti poskytovatelů soc. služeb-v zájmu ochrany práv klientů. Pokud inspekce zjistí závažné pochybení u poskytovatele soc. služeb, bude zavedena nucená správa.
konzultace a terapie
6. Dosavadní služby sociálně- právní ochrany dětí se převádějí do systému sociálních služeb. Vzniknou nové soc. služby-domovy pro děti na přechodnou dobu, domovy pro děti a služby pro rodinu, služby pro osoby ohrožené generově podmíněným násilím. /to je násilí, které postihuje jednotlivce nebo skupinu, kvůli jejich příslušnosti k určitému pohlaví-pedofilie, sexuální obtěžování, znásilnění, domácí násilí, omezování osobní svobody…/
7. Dále by od roku 2018 měla platit dávka na dlouhodobé ošetřovné/max.po dobu 3 měsíců/.