Jednou se to prostě přihodí. Žijete svůj život naprosto běžného člověka tak jako většina. Nemáte rádi problémy a raději se vším souhlasíte, jen abyste neprojevili svou slabost a nerozhodnost. Také se chcete okolí možná i zalíbit, ostatně – byli jste tak vychovaní.

„Ostatním pomáhej a nezatěžuj je svými starostmi.“

Blaho cizích vám je nad vaše. Myslíte si stále, že je to správná životní cesta?

muž depres

Pokud žijete takovýto život, necháváte sebou lehce manipulovat a takoví lidé bývají mnohdy terčem manipulátorů. Jakmile zjistí vaši slabinu, už vědí, jak na vás zaútočit. Ale pozor, nebývají to útoky cílené a veřejné, ale pěkně potajmu na vás tlačí, protože už mají léty propracovanou taktiku. A vy stále jen ustupujete. Jenže časem zjistíte, že už nemáte kam ustupovat a ocitáte se nad propastí. A rozmýšlíte se, zda máte skočit.

skok výška

Zadržte! Vždy se najde řešení, jak danou situaci řešit a když vy na to nemáte dost síly a rozhodnosti, seberte poslední zbytek odvahy a vyhledejte pomoc psychoterapeuta. Ničeho se neobávejte, když projdete psychoterapeutickým rozhovorem z očí do očí, možná i zjistíte, že se vám ulevilo. A po pár sezeních dokonce ucítíte, že vám spadl balvan z hrudi, který se na vašem těle pěkně za ta léta bojácnosti pěkně uvelebil.

Nenechávejte věci dojít až tak daleko, že si začnete nevěřit, a ještě k tomu se začnete utápět v depresích anebo co je ještě horší – své trable budete zapíjet alkoholem či kontrovat léky a drogou. Nic není tak horké, jak se zdá. A když vy sami nevidíte světlo na konci tunelu, vyhledejte profesionální pomoc, a to psychoterapii Praha, kde vám budou ochotně naslouchat a nabídnou pohled na vaši situaci z různých úhlů, až po několika návštěvách sami zjistíte, že není všem dnům konec. Jen to chce skutečně vaši odvahu a chtít měnit zaběhlé nepořádky v citech a vztazích.