V České republice můžeme využít služeb třiadvaceti poboček zahraničních bank, jejichž mateřské banky se nacházejí v devíti zemích Evropské unie. Otázkou, co by přesně následovalo po krachu těchto bank, se zabývá málokdo, velkým bankám prostě důvěřujeme. Jde o to, zda pro vklady vedené u poboček zahraničních bank, působících na našem trhu, platí stejné limity jako u úspor, uložených u bank českých.

místnost peníze bohatství

Uklidňující je, že o vklady se v případě krachu banky s českou pobočkou nemusíme bát. V rámci Evropské unie platí stejný limit pojištění vkladů ve výši 100 tisíc eur. Rozdíl je ve lhůtě pro vyplácení náhrad, pokud by došlo ke krachu banky. Zatímco v České republice se náhrady začínají vyplácet do 7 pracovních dní, jinde může být tato doba delší. V některých zemích se jedná až o dvacet pracovních dnů, řada bank se snaží tyto lhůty postupně zkracovat, vše směřuje postupně k tomu, aby byla od roku 2024 dodržena Evropskou unií stanovená podmínka 7 dnů.

Vyplácení náhrad klientům provádí systém pojištění vkladů na území, kde se nachází pobočka banky. Z toho vyplývá, že i když je vklad klienta pojištěn v jiné zemi, kde sídlí centrála zahraniční banky, bude v případě krachu organizovat výplatu náhrad Garanční systém finančního trhu u nás, v České republice. Děje se tak na základě dohod, které zohledňují potřeby jednotlivých zemí. V těchto dohodách je řešen především způsob oznámení krachu banky klientovi, způsob výplaty náhrad, dále lhůty pro jednotlivé kroky při poskytování náhrad a další provozní požadavky.
trezor banka

Vaše finanční instituce je povinna informovat vás jedenkrát ročně o tom, kde jsou vaše vklady pojištěny. Děje se tak prostřednictvím informačního přehledu s uvedením limitu pojištění a lhůtou pro výplatu náhrad vkladů. Bývá připojen odkaz, na webových stránkách je možné zjistit další podrobnosti.