Přišli jste o práci a novou, adekvátně placenou, anebo z vašeho oboru jste zatím nesehnali? A přitom opravdu něco umíte? Není nic snazšího, než se spolehnout sami na sebe a zkusit pracovat jako OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná. Ať je to řemeslo, účetnictví, psaní textů, cizí jazyky, gastronomie – to všechno a spoustu dalších činností můžete jako OSVČ vykonávat.

Jen to zkusit

Pro zahájení živnosti, povedou vaše kroky nejprve na Živnostenský úřad. Tam můžete – po vyplnění Jednotného registračního formuláře – získat živnostenské oprávnění, o němž dostanete Výpis a bude vám přiděleno identifikační číslo (IČO). Živností můžete provozovat i více, avšak za udělení oprávnění ke každé z nich, musíte uhradit ŽÚ 1000 Kč.

Existuje několik druhů živností a ty jsou jmenovitě uvedeny v živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb.:

·         volná živnost – ŽZ, Příloha č. 4

·         vázaná živnost – ŽZ, Příloha č. 2

·         řemeslná – ŽZ, Příloha č. 1

·         koncesovaná – ŽZ, Příloha č. 3

Pro oprávnění k provozování volné živnosti vám bude stačit jen občanský průkaz, avšak k provozu odborné činnosti (řemeslo, účetnictví, pedagogika, atd.) budete potřebovat doklad o absolvování školy nebo učiliště, případně potvrzení o dosažené praxi či rekvalifikaci – tedy doklad o odborné způsobilosti.
A zisk je tady!

Další povinností při zahájení činnosti je přihlásit se u zdravotní pojišťovny jako OSVČ. Pokud SVČ bude vaší hlavní činností, pak jste povinni odvádět každý měsíc zálohu na zdravotní pojištění, a to nejprve v minimální výši, později podle výsledků vašeho hospodaření. Od ledna 2020 (se splatností do 8. 2. 2020) je minimální záloha na zdravotní pojištění 2352,- Kč.

Přihlásit se také musíte na ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení, či spíše na vaší příslušné OSSZ. OSVČ je povinna z hlavní činnosti platit měsíční zálohy na sociální pojištění (tj. na důchodové pojištění a politiku zaměstnanosti), a to nejdříve v minimální výši (od ledna 2020 je minimální záloha 2544 Kč měsíčně), později podle zisku. Zálohy na sociální pojištění si můžete jako OSVČ platit dobrovolně i vyšší – sami si stanovíte vyměřovací základ. V takovém případě můžete očekávat vyšší starobní důchod.

Další platba, ke které se můžete přihlásit na Správě sociálního zabezpečení, je dobrovolná, a je to nemocenské pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Nyní je minimální částka nemocenského pojištění 126,- Kč měsíčně, a po ukončení hospodářského roku ji budete hradit opět podle vašeho hospodářského výsledku.

Když se vám nebude dařit, anebo se necháte zaměstnat, můžete kdykoliv živnost pozastavit.