Berte na vedomie aj svadobné menovky na stôl

.

http://www.kyoprint.sk/svadobne-oznamenia/ Niekto povie, že zbytočnosť, iný, že sú naozaj potrebné a zjednodušia mnoho vecí okolo príprav sobáša. Aj keď najdôležitejší zo všetkého je samotný obrad dvoch snúbencov, oslava predsa len trvá dlhšie a chce to dosiahnuť spokojnosť všetkých prítomných. Začať sa teda musí usadením každého z nich, aby nikto nezostal sám, páry boli pohromade a sadli si vekovo i charakterovo všetci spolusediaci. Spokojnosť hostí je rovnako dôležitá, takže bola by škoda skaziť si tento deň hneď na začiatku a úplnou malichernosťou. Na všetko je dobré byť pripravení.

Hostina na vysokej úrovni

Tým sa dá povedať, že nielen výzdoba, menu a ostatné detaily sú dôležité, ale aj svadobné menovky na stôl. Sú obvykle v rovnakom motíve ako oznámenia, ale samozrejme, že môžete zvoliť aj iné varianty motívu. Zvyšujete tým celkovú úroveň celej slávy a dávate na vedomie, že ste mysleli naozaj na všetkých a na všetko. Každá príprava sa v dobrom vráti. A cieľom celej oslavy je, aby sa každý dobre bavil a cítil v spoločnosti príjemne.

.
Berte na vedomie aj svadobné menovky na stôl
4 (80%)2
.